Χώροι Τέχνης-Τεχνοχώρος Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών

Τηλ.: 2109228370 - Λεμπέση 4 κ. Μακρυγιάννη, στάση μετρό Ακρόπολη
Τηλ.: 2109228370 - Λεμπέση 4 κ. Μακρυγιάννη, στάση μετρό Ακρόπολη