Μουσεία-Χίος Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου

Μιχάλων 10