Μουσεία-Χίος - Ναυτικό Μουσείο

22710-44139
Τσουρη 19