Καταστήματα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων-Radio Κατουμάς - Περιστέρι

ΤΗΛ.: 2105981947 2105987218 FAX: 2105987113
Λ. Αθηνών και Θηβών 62
ΤΗΛ.: 2105981947 2105987218 FAX: 2105987113