Σουβλάκια Αττική-Περιστέρι Μπακάρας

2105904093
Τζών Κέννεντυ 41