ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Τηλ 2721-063063
Μακεδονίας 9
Τηλ 2721-063063