Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΤΖΙΒΑΕΡΙ

Τηλ.: 2107601732 - Φορμίωνος 131, Καισαριανή
Τηλ.: 2107601732 - Φορμίωνος 131, Καισαριανή