Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΑ

Τηλ.: 2107214934, 2107226616 - Οδεμησίου 9 (ύψος γηπέδου Νήαρ Ηστ), Καισαριανή
Τηλ.: 2107214934, 2107226616 - Οδεμησίου 9 (ύψος γηπέδου Νήαρ Ηστ), Καισαριανή