Ταβέρνες-Μοντέρνες ΜΕΛΟΙΝΟ

Τηλ.: 2107243420 - Ηρώων Πολυτεχνείου 163 κ. Νικομηδείας, Καισαριανή
Τηλ.: 2107243420 - Ηρώων Πολυτεχνείου 163 κ. Νικομηδείας, Καισαριανή