Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 172

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 172