Δίκτυο Opel-Κρήτη-Ηράκλειο Βήτα Car

Τηλ.2810305000 Service:2810381321 Fax.2810381193
Οδός Δ 1
Τηλ.2810305000 Service:2810381321 Fax.2810381193