ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ Α.Ε - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αεροδρόμιο Ηρακλείου 71601