Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο-Ευβοια-Αλιβερι Ταμυναιων 5