Γλύστρες-ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΑΒΟΣ

Αρκετά καλή γλύστρα από τσιμεντένιες πλάκες.Βρίσκεται στο λιμάνι του Καράβου Αλιβερίου. Εύκολο parking.
Αρκετά καλή γλύστρα από τσιμεντένιες πλάκες.Βρίσκεται στο λιμάνι του Καράβου Αλιβερίου. Εύκολο parking.