Ιππικοί Όμιλοι-Μενίδι (Ι.Ο.Π.)

210-2402413
Ιβισκου 148