ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΧΑΡΝΕΣ

Αθήνα - ΑΧΑΡΝΕΣ

2102444940-6949067619 Σύντομη Περιγραφή
ΔΙΑΓΟΡΑ 41 ΑΧΑΡΝΕΣ