Γηπεδάκια-Soccer Action Club

210-3462062,6944767054, 3 γήπ. 5x5
Ορφεως 201
210-3462062,6944767054, 3 γήπ. 5x5