Γηπεδάκια-Euro Soccer

210-2812660 - Μεταμόρφωση
Ναυπλιου 29
210-2812660 - Μεταμόρφωση