Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΤΣΙΡΟΣ

Τηλ.: 2108074300 - Πέλικα 58, πάροδος Λ. Κύμης, Μαρούσι
Τηλ.: 2108074300 - Πέλικα 58, πάροδος Λ. Κύμης, Μαρούσι