Σουβλάκια Αττική-Περιστέρι Οι Πίτες των Αγγέλων

2105777400
Λεωφόρος Παναγή τσαλδάρη και Ερυθραίας