Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΠΑΣΙΦΑΗ (Η)

Τηλ.: 2104944024 - Μ. Αλεξάνδρου 24, Πλ. Μέμου, Κορυδαλλός
Τηλ.: 2104944024 - Μ. Αλεξάνδρου 24, Πλ. Μέμου, Κορυδαλλός