Ιταλική Κουζίνα-TRATTORIA

Τηλ.: 2106253633 - Αναξαγόρα 19, Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 2106253633 - Αναξαγόρα 19, Ν. Ερυθραία