Ωδεία-Εθνικό ΩΔΕΙΟ Παράρτημα ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Τηλ: 210 6541140
Αετιδέων 8α
Τηλ: 210 6541140