Κουκλάκι - Διεθνής Κουζίνα-Χαλάνδρι

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλ: 210.68.18.710
Παπανικολή 88
Τηλ: 210.68.18.710