ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΘΕΡΜΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΡΜΗ

Κολοκοτρώνη 33