Χρήστος Οικονομίδης - Πολιτικός Μηχανικός

Θεσσαλονίκη - ΘΕΡΜΗ

Αθανασίου Διάκου 27, Θέρμη