Μπαξεβανίδης Α.Ε.

Θεσσαλονίκη - ΣΙΝΔΟΣ

Οδός Α3, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 570 22