ΣΕΜ - ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΣΙΝΔΟΣ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σινδος Ο. Τ. 20 Α΄ Είσοδος