Ντζούνας Αλέξανδρος

Φθιώτιδα - ΛΑΜΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
Αμφικτυόνων 5Γ, Λαμία