ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Βασίλειος Θ Παπαδημητρίου