Γεώργιος Ε Φιλιππάκης Καρδιοχειρουργός Χειρουργός Θώρακος