Αχαρνών 51 και Ιουλιανού, Αθήνα 10439

Αχαρνών 51 και Ιουλιανού, Αθήνα 10439