ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ