"ΓΕΩΜΕΡΙΜΝΑ" ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Σέρρες - ΝΙΓΡΙΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 17, ΝΙΓΡΙΤΑ