Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Σπάρτη Παπασπυλοπούλου