ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες - ΣΕΡΡΕΣ

Κων. Καραμανλή 56, Λευκώνας Σερρών