ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

6945598617
θέση Άγιος Ιωάννης - Ασπρόπυργος