ΦΑΡΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ