ΛΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Αθήνα - ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2109640987-6944557176 Σύντομη Περιγραφή
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 43 ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ