ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ - ΠΑΤΡΑ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

2614009417-6973721590 Σύντομη Περιγραφή
ΓΕΡΩΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΑΤΡΑ