ΚΟΣΜΙΝΑ Π. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ MD. - ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Αθήνα - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2106859796,6972220197 Σύντομη Περιγραφή
ΓΡΑΜΜΟΥ 18 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ