Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Καστοριά - Ειρήνη Γιοβανοπούλου

Βασ. Κωνσταντινου 4