Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Αχαΐα-Μονοδένδρι Πάτρας - Μακρυγένη Γεωργία

Τηλ.: 2610670767
Ιωαν. Σταυροπούλου 22
Τηλ.: 2610670767