ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΧΑΡΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΜΟΣΧΑΤΟ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
Δροσίνη 7