Νικολάου Κωνσταντίνος Ε.-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 299