Νοσοκομείο-Λάρισα ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410555450 Fax: 2410555451
Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών
Τηλ: 2410555450 Fax: 2410555451