Δ. Ν. ΚΡΑΣΣΑΣ - Μικροβιολογικό Ιατρείο

Αθήνα - ΓΛΥΦΑΔΑ

2109603313 & 6980592299 Σύντομη Περιγραφή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ 38