ΙΑΣΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ & ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651028497, 6985811070 Σύντομη Περιγραφή
ΔΩΔΩΝΗΣ 75