Νοσοκομείο-Αττικη-Αθηνα Αμ.Φλεμιγκ

25ης Μαρτιου Λεωφορος 14