Ντελλής Νικόλαος Χ.

Αθήνα - ΚΗΦΙΣΙΑ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
Ομήρου 2 & Αλωνίων